Kiedy do logopedy?
 1. Roczne dziecko  

  1. Nie gaworzy, czyli samoistnie nie powtarza sylab, np. mamama, bababa.
  2. Nie wypowiada pierwszych słów zbudowanych z dwóch takich samych sylab (mama, tata, ale także daj, nie, tak).
  3. Nie patrzy na najbliższe mu osoby
  4. Nie odwzajemnia umiechu
  5. Nie pojawia się gest wskazywania palcem (9 miesiąc) – dziecko nie pokazuje palcem różnych interesujących go przedmiotów, nie podąża także wzrokiem za tym, co pokazuje mu opiekun
 2. Dwulatek 

  1. Nie składa dwóch wyrazów w zdanie, np. mama je, Ola pije.
  2. Zdecydowanie częciej porozumiewa się mimiką i gestykulacją zamiast językiem mówionym
  3. Nie patrzy na osoby, które do niego mówią
 3. Trzylatek 

  1. Nie mówi, w zamian używając komunikacji niewerbalnej bądź sylab
  2. Mówi niewiele
  3. Nie lubi bawić się z rówieśnikami w dom, gotowanie itp. (czyli nie uczestniczy w zabawach tematycznych)
  4. Nie wypowiada jeszcze zdań
  5. Mówi JAJA zamiast LALA czyli zamienia „l” na „j”
  6. Zamiast TATA mówi KAKA, TUBET zamiast KUBEK, DÓRA zamiast GÓRA, czyli zamienia „t”, „d” na „k”, „g”
  7. Podczas mówienia język pojawia się między zębami (zwłaszcza przy wypowiadaniu głosek „t”, „d”, „s”, „z”, „c”, „dz”)
  8. Nie lubi jeździć na rowerku, nie lubi zabaw z piłką, nie lubi rysować, kolorować
  9. Ma trudności z ubieraniem się, czynnościami higienicznymi
  10. Nadal wykonuje czynności obiema rękami, np. je lewą ręką a rysuje prawą,
 4. Czterolatek 

  1. Mówi niewiele
  2. Mówi „safa”, „zeka”, „coło”, „dzewo”, czyli nie wypowiada jeszcze głosek „sz”, „rz”, „cz”, „dż”, wymieniając je na „s”, „z”, „c”, „dz”
  3. Zmiękcza wyrazy - PIESIEK zamiast PIESEK, czyli zamienia s, z, c, dz na ś, ź, ć, dź
  4. Nie pojawia się pytanie DLACZEGO?
  5. Zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne,
   1. „d” na „t” – TOM zamiast DOM,
   2. „w” na „f” – FODA zamiast WODA
   3. „g” na „k” – KURA zamiast GÓRA
   4. „b” na „p” - PALON zamiast BALON
  6. Wypowiada głoskę „r” w sposób nieprawidłowy (jako „j”, wargowo, gardłowo)
 5. Pieciolatek 

  1. Przestawia sylaby w wyrazach
  2. Nie wypowiada którejkolwiek z polskich głosek
  3. Bocznie lub międzyzębowo wypowiada „t”, „d”, „s”, „z”, „c”, „dz”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź”
  4. Nieprawidłowo wypowiada głoskę „r”, zamienia ją na „j” lub „l”, bądź w ogóle pomija ją w swoich wypowiedziach
  5. Mówi „siala” zamiast „sala”, „ziebra” – „zebra”, „ciały” – „cały”, „dźwony” – „dzwony”, czyli zamienia „s”, „z”, „c”, „dz” na „ś”, „ź”, „ć”, „dź”
  6. Nie lubi zabaw ruchowych (jazda na rowerze, taniec)
  7. Nie lubi rysować, pisać, kolorować
  8. Ma problemy z opowiadaniem, jak minął mu dzień, co się po kolei wydarzyło w bajce (posiada więc trudności w rozumieniu relacji przyczynowo – skutkowych)
  9. Nie rozumie tekstów czytanych przez dorosłego
 6. Szeciolatek 

  1. Dziecko ma już w pełni ukształtowany system fonetyczno – fonologiczny. Jeżeli nie pojawia się jeszcze jakaś głoska, lub jest zastępowana przez inną, należy zgłosić się do logopedy
  2. Gdy dziecko podczas wymawiania głosek wysuwa język między zęby
  3. Gdy dziecko zmiękcza wyrazy (SIAMOCHÓD zamiast SAMOCHÓD)
 7. Siedmiolatek 

  1. Ma wady wymowy
  2. Nie lubi pisać, rysować
  3. Myli głoski
  4. Nie rozumie tekstu, który przeczytał lub usłyszał
  5. Ma problemy z koncentracją